41-45 cm
KOHAKU

TAISHO SANSHOKU

Juara 1
139
Taisho Sanshoku, 45 cm
Pemilik: Rony As - Lumajang
Handling: Agus Koi

Juara 2
187
Taisho Sanshoku, 45 cm
Pemilik: F. Pujo - Palembang
Handling: Miyuki X Bams

Juara 3
66
Taisho Sanshoku, 42 cm
Pemilik: Arif W.o.b - LUMAJANG
Handling: RONY KOI FARM


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
600
Showa Sanshoku, 43 cm
Pemilik: Daniel - Solo
Handling: Naga Hitam

Juara 2
428
Showa Sanshoku, 45 cm
Pemilik: Banteng Koi - Jember
Handling: Bolo Tirto Pandalungan

Juara 3
718
Showa Sanshoku, 45 cm
Pemilik: Albany - Tuban
Handling: Heri Koi Farm


SHIRO UTSURI

Juara 1
154
Shiro Utsuri, 43 cm
Pemilik: Rony AS - LUMAJANG
Handling: RONY KOI FARMGOSHIKI

Juara 1
599
Goshiki, 45 cm
Pemilik: Cak Pen - Kediri
Handling: CT KOI KEDIRI


KINGINRIN A

Juara 1
862
Kinginrin A, 43 cm
Pemilik: Oksa Dandes - Blitar
Handling: Taniyudi Koi Farm

Juara 2
172
Kinginrin A, 43 cm
Pemilik: Al Birru - Pasuruan
Handling: PasoeKc Feat Wilzam

Juara 3
827
Kinginrin A, 44 cm
Pemilik: Budi Wahono - Jember
Handling: Pasukan Bawah Alam SadarTANCHO

Juara 1
192
Tancho, 45 cm
Pemilik: Arief Tria - Palembang
Handling: Miyuki X NKK

Juara 2
247
Tancho, 42 cm
Pemilik: Imam (Jangi) - Tulungagung
Handling: SAMOEDRA KOI TULUNGAGUNG

Juara 3
840
Tancho, 41 cm
Pemilik: Vikar - Jember
Handling: Pasukan Bawah Alam Sadar


KINGINRIN B

Juara 1
598
Kinginrin B, 43 cm
Pemilik: Redy Setiawan - Jakarta
Handling: Naga Hitam

Juara 2
286
Kinginrin B, 41 cm
Pemilik: Selena Wenas - Situbondo
Handling: Boncel

Juara 3
3
Kinginrin B, 41 cm
Pemilik: Andreas - Jember
Handling: Gumelar Koi


HIKARI MOYOMONO

Juara 1
141
Hikari Moyomono, 42 cm
Pemilik: The Salaam Koi - Bengkulu
Handling: Yamato Squad Family


KAWARIMONO

Juara 1
447
Kawarimono, 45 cm
Pemilik: Banteng Koi - Jember
Handling: Bolo Tirto Pandalungan


DOITSU

Juara 1
328
Doitsu, 42 cm
Pemilik: PAK JUN KSP - Banyuwangi
Handling: GaNC

Juara 2
800
Doitsu, 44 cm
Pemilik: Lintang Koi Group - Jember
Handling: Pasukan Bawah Alam Sadar
SHUSUI

Juara 1
745
Shusui, 45 cm
Pemilik: AstroKoi Mahendra - Blitar
Handling: Astro Blitar KoiHIKARI MUJIMONO

Juara 1
712
Hikari Mujimono, 45 cm
Pemilik: Jeep Koi - Jakarta
Handling: JJ Team


MUJIMONO

Juara 1
785
Mujimono, 42 cm
Pemilik: Puguh Koi 9 - Jember
Handling: The Genk Koi Farm

Juara 2
142
Mujimono, 45 cm
Pemilik: Arif W.o.b - LUMAJANG
Handling: RONY KOI FARM


KINGINRIN C

Juara 1
98
Kinginrin C, 44 cm
Pemilik: Kajih Koi - Pasuruan
Handling: PasoeKc Feat Wilzam
Verifikator: