61-65 cm
KOHAKU

Juara 1
262
Kohaku, 65 cm
Pemilik: Selena Wenas - Situbondo
Handling: Boncel

Juara 2
177
Kohaku, 65 cm
Pemilik: Fauzi Ilham Jember - Jember
Handling: Ilham Raya Koi


TAISHO SANSHOKU

SHOWA SANSHOKU

Juara 1
30
Showa Sanshoku, 63 cm
Pemilik: J Joedianto - Surabaya
Handling: SIE KOI FARM


SHIRO UTSURIKINGINRIN A

Juara 1
557
Kinginrin A, 65 cm
Pemilik: Kartika Koi - Jember
Handling: Naga Hitam


KUJAKU

TANCHO

KINGINRIN B


KAWARIMONO

Juara 1
486
Kawarimono, 62 cm
Pemilik: Top Koi Farm - Surabaya
Handling: PasoeKc Feat WilzamHI KI UTSURIMONO


SHUSUIMUJIMONO

KINGINRIN C